กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ : ฝนตกหนักภาคเหนือตอนบนและตอนล่างแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น  ต้องเฝ้าระวังสถาณการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 2 พ.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,446 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 18 หรือประมาณ 12,043 ล้านลูกบาศก์เมตร และกรณีมีฝนตกหนักในภาคเหนือเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ทำให้พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ได้แก่เขื่อนภูมิพล  และเขื่อนสิริกิติ์สามารถรับปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกได้ทั้งหมด  โดยปัจจุบัน เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,187 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 32 หรือประมาณ 4,275 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,311 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,199 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ตอนล่างล่าสุด (2 พ.ย. 51) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,105 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,873 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,851 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 369.95 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 1,918 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,786 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) กรณีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนตอนล่าง  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2551  วัดได้ที่ อ.เมือง  จ.ตาก 38.5 มม.  อ.โกสัมพี  จ.กำแพงเพชร  200 มม.  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  30.4 มม.  มีผลทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นมากและรวดเร็ว  ที่สถานี P.7A อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  ล่าสุด ( 2 พ.ย.51 เวลา 14.00 น.) วัดได้ 2,228 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (วานนี้ เวลา 06.00 น.วัดได้  1,384  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ) ปริมาณน้ำส่วนนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่าง  กรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่  จ.นครสวรรค์จะสูงสุดในช่วงวันที่ 4-5 พ.ย. 51  ประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดในวันที่ 5-6 พ.ย. 51  ประมาณ 2,300  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  มีผลทำให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปจะมีระดับสูงขึ้นอีก  และอาจเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้  จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  กรุงเทพมหานคร  และสมุทรปราการ  ให้ติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด  หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

2  พฤศจิกายน  2551