กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่าง

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,216 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 18 หรือประมาณ 12,273 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,085 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 33 หรือประมาณ 4,377 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,301 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,209 ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (1 พ.ย. 51) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,116 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,851 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,799 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 329 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 1,786 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลง คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 – 2 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับน้ำสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งบางแห่ง นั้น เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูง กรอปกับน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาจากทางตอนบน และอีกส่วนหนึ่งมาจากฝนที่ตกหนักในเขตจ.นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีการสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปในระยะนี้ หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

1  พฤศจิกายน  2551