กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  31 ต.ค. 51 : ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ตอนล่างท้ายเขื่อนเจ้าพระยา

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 31 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,028 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 18 หรือประมาณ 12,461 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,008 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 33 หรือประมาณ 4,454 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,294 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,216 ล้านลูกบาศก์เมตร

สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (31 ต.ค. 51) เนื่องจากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในเขตจ.กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอีก โดยที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,116 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,799 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 295 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,556 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ และจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 1- 3 พ.ย. 51 ประมาณ 1,800 – 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้คลองบางแก้ว และแม่น้ำลพบุรี รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ้อมจ.อ่างทองไปลงแม่น้ำป่าสัก และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณจ.พระนครศรีอยุธยา ในอัตรา 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถรับน้ำได้สูงสุดเพียง 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรมชลประทาน จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*********************

31  ตุลาคม  2551