กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : กรมชลฯ เตือนน้ำเหนือไหลหลาก ให้ประชาชนเตรียมรับมือน้ำอาจล้นตลิ่ง

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 30 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 55,865 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 18 หรือประมาณ 12,624 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,924 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 34 หรือประมาณ 4,538 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,287 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,223 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (30 ต.ค. 51) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,043 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 221 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 1,556 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าในระหว่างวันที่ 31 ต.ค.  – 1 พ.ย. 51 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จ.นครสวรรค์ ประมาณ 2,000 – 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี จะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ 2,450 – 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยที่สุด ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่ง จากการบริหารจัดการน้ำดังกล่าว จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 51 ประมาณ 1,900 – 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อนึ่ง สถานการณ์การน้ำดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นบางแห่งด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ประสานและแจ้งเตือนไปยังจังหวัดต่างๆข้างต้น เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาทราบต่อไปแล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

**********************

30  ตุลาคม  2551