กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และน้ำท่า ประจำวันที่  29 ต.ค. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 29 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 55,681 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 19 หรือประมาณ 12,808 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,827 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 34 หรือประมาณ 4,635 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,282 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,228 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญทางภาคใต้(ณ 29 ต.ค. 51) ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 423 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 40 หรือประมาณ 287 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 228 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 34 หรือประมาณ 119 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (29 ต.ค. 51) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,982 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,703 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 229 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 1,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,246 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่ปริมาณน้ำนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

**********************

29  ตุลาคม  2551