กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

ฝนตกหนักกำแพงเพชร ส่งผลให้น้ำปิงที่อ.บรรพตพิสัย สูงขึ้น : กรมชลฯเตือนระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งเที่ยงวันนี้

 

                        ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ภายในเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น.วันนี้(28  ต.ค. 51)  ปริมาณน้ำจากกำแพงเพชร จะไหลลงมาส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในเขต   อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่งด้วย

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 ต.ค. 51 ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำปิงไหลลงสู่แม่น้ำปิง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้น โดยที่สถานีวัดน้ำ(แม่น้ำปิง) P.7A อ.เมืองกำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำสูงสุดได้ถึง1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(27 ต.ค. 51/ เวลา 18.00 น.) ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำดังกล่าว จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างในเขตอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปิง(ฝั่งซ้าย)ในเขตอ.บรรพตพิสัย ระดับน้ำสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ในเวลา 12.00 – 18.00 น. ของวันนี้(28 ต.ค. 51) จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมดังกล่าว ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง พร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย

                อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

************************

28  ตุลาคม  2551 / เวลา  09.40 น.