กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำท่วมอุทัยธานี : กรมชลฯเร่งระบายน้ำผ่านปตร.วังร่มเกล้าพร่องน้ำเหนือที่ไหลจากคลองโพ,แม่วงก์

                        

                                ฝนตกหนักอุทัยธานี ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากทางตอนบน ปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆ มีระดับสูงขึ้น กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำผ่านปตร.วังร่มเกล้า เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาแล้ว

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 23-26 ต.ค. 2551 ที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยธรรมชาติต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ ลำห้วยกระเสียว ลำห้วยขุนแก้ว ลำห้วยทับเสลา โดยเฉพาะที่ลำน้ำแควตากแดด(สะแกกรัง) มีปริมาณน้ำเต็มลำน้ำและมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ปตร.วังร่มเกล้าในอัตรา 125.98 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                                สำหรับสถานการณ์ล่าสุด(27 ต.ค. 51) ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในลำห้วยทับเสลา ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำห้วยหลายแห่ง โดยที่อำเภอหนองฉาง คันกั้นน้ำลำห้วยทับเสลาเกิดขาด ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,000 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร แนวโน้มสถานการณ์น้ำในลำห้วยต่างๆ ยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าหากยังมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม จะส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในลำห้วยหลายแห่ง และอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์บางส่วนในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย

                                อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำผ่านปตร.วังร่มเกล้า เพื่อพร่องน้ำที่ไหลลงมาจากทางด้านเหนือบริเวณลำน้ำคลองโพและลำน้ำแม่วงก์ ซึ่งมีฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวเช่นกัน ก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นลำดับต่อไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*********************************

                                                                                                                                                27  ตุลาคม  2551

                                                                                                                                                 เวลา  12.30  น.