กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่  24 ต.ค. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 24 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,858 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 13,630 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,440 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 37 หรือประมาณ 5,022 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,229 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 13 หรือประมาณ 1,281 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำต่างๆโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรังและสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค.ไว้ด้วย นั้น กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ภาคใต้ ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำต่อไปแล้ว

ในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญทางภาคใต้(ณ 24 ต.ค. 51) ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 408 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 42 หรือประมาณ 302 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 206 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 41 หรือประมาณ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

**********************

24  ตุลาคม  2551