กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่  23 ต.ค. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 23 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,761 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 13,727 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,401 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 5,061 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,212 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 14 หรือประมาณ 1,298 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เต็มความจุที่ระดับเก็บกัก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ เพื่อเตรียมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้(ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป)

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค.นี้ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรังและสตูล ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย  นั้น กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการในพื้นที่ภาคใต้ ให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำต่อไปแล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะใช้ประโยชน์จากระบบโทรมาตรเตือนภัยในลุ่มน้ำต่าง ๆ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดภาวะน้ำท่วม อาทิ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา จ.ชุมพร ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเพชร จ.เพชรบุรี ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และระบบโทรมาตรลุ่มน้ำอู่ตะเภา จ.สงขลา

ในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญทางภาคใต้(ณ 23 ต.ค. 51) ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 407 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 43 หรือประมาณ 303 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 206 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 41 หรือประมาณ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร

**********************

23  ตุลาคม  2551