กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่  17 ต.ค. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 17 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,632 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 13,856 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,304 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 5,158 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,164 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 14 หรือประมาณ 1,346 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 7 หรือประมาณ 63  ล้านลูกบาศก์เมตร 

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(17 ต.ค. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,634 ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,260 ลบ.ม./วิ. ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 178 ลบ.ม./วิ. และที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,555 ลบ.ม./วิ. (วานนี้ 1,540 ลบ.ม./วิ.) ยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.)

สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 16 – 18 ต.ค. 51 นั้น ในวันนี้(17 ต.ค. 51)ที่สะพานพุทธฯ(C.4)วัดระดับน้ำสูงสุดได้ 1.76 เมตร(รทก.) เวลา 08.15 น. คาดการณ์สำหรับวันพรุ่งนี้(18 ต.ค. 51) น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดที่สะพานพุทธประมาณ 1.85 เมตร(รทก.) ในเวลา 09.30 น.

               

**********************

 

17  ตุลาคม  2551