กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่  16 ต.ค. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 16 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,635 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 13,853 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,288 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 5,174 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,157 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 14 หรือประมาณ 1,353 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 894 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 7 หรือประมาณ 66  ล้านลูกบาศก์เมตร 

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(16 ต.ค. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,670 ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,326 ลบ.ม./วิ. ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 227 ลบ.ม./วิ. และที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,540 ลบ.ม./วิ. (วานนี้ 1,586 ลบ.ม./วิ.) ยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.)

สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง วานนี้(15 ต.ค. 51)ที่สะพานพุทธฯ(C.4)วัดระดับน้ำสูงสุดได้ 1.64 เมตร(รทก.) เวลา 17.45 น. คาดการณ์สำหรับวันพรุ่งนี้(17 ต.ค. 51) น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดที่สะพานพุทธประมาณ 1.87 เมตร(รทก.) ในเวลา 08.30 น.

                อนึ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 16- 18 ต.ค. 51 นี้ จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง โดยการส่งน้ำส่วนหนึ่งทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยที่สุด พร้อมกับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

**********************

16  ตุลาคม  2551