กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่  9 ต.ค. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 9 ต.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,010 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 21 หรือประมาณ 14,479 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,046 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 40 หรือประมาณ 5,416 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,044 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 15 หรือประมาณ 1,485 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 768 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 20 หรือประมาณ 192 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(9 ต.ค. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,715 ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,655 ลบ.ม./วิ. ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 199 ลบ.ม./วิ. และที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,897 ลบ.ม./วิ. (วานนี้ 1,982 ลบ.ม./วิ.) ยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.)

สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง วานนี้(8 ต.ค. 51) วัดระดับน้ำสูงสุดที่สะพานพุทธได้ 1.29 เมตร(รทก.) เวลา 15.15 น. คาดการณ์สำหรับวันนี้(9 ต.ค. 51) น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดที่สะพานพุทธประมาณ 1.42 เมตร(รทก.) ในเวลา 17.00 น.

กรมชลประทาน ได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (9 ต.ค. 51) รวมทั้งสิ้น 24.89  ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำนครนายก วันละ  1.26  ล้านลูกบาศก์เมตร  แม่น้ำบางปะกงวันละ 3.39  ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 7.04 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงอ่าวไทยวันละ 13.20 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง มีการรับน้ำรวมกันทั้งหมด 15.49  ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำท่าจีน วันละ 9.85  ล้านลูกบาศก์เมตร  และแม่น้ำเจ้าพระยา วันละ 5.64  ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการคลองลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำทะเลลง ประมาณวันละ 22.12 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างและที่ผ่านกรุงเทพมหานคร 

**********************

9 ตุลาคม  2551