ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน  โทร.สายด่วน 1460 /โทร.0 2669 2560  http://water.rid.go.th/wmsc ,  www.rid.go.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เมขลา”

 

                กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำ หากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เมขลา” ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ เกิดฝนตกชุกหนาแน่น ย้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก

                นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า พายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน“ เมขลา ”แล้ว มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองดานัง ประเทศเวียดนามประมาณ 220 กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า พายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำในระยะแรก และจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ นั้น

                        ในส่วนของกรมชลประทาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ โดยให้โครงการชลประทานทุกโครงการติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา การพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ การขุดลอกคลองชลประทาน คลองธรรมชาติ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะระบายได้มากขึ้น ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่กระจายอยู่ตามโครงการชลประทานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้ตลอดเวลา

                        สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ(ณ 29 ก.ย. 51) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 228 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังรองรับน้ำได้อีก 37.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  ยังรองรับน้ำได้อีก 183.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,659 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังรองรับน้ำได้อีก 5,803 ล้านลูกบาศก์เมตร ขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,871 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังรองรับน้ำได้อีก 1,639 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสภาพน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่างๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สรุปโดยภาพรวมแล้ว อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือ ยังมีศักยภาพในการรองรับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เมขลา” ได้

                        อนึ่ง ประชาชนทั่วไป สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง Website : http://water.rid.go.th/wmsc หรือ  www.rid.go.th   หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน โทร.สายด่วน 1460

 

29  กันยายน  2551/เวลา 15.30 น.