ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 /โทร.0 2669 2560  http://water.rid.go.th/wmsc ,  www.rid.go.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 29 ก.ย. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 29 ก.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 52,785 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 23 หรือประมาณ 15,703 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,659 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 43 หรือประมาณ 5,803 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,871 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 17 หรือประมาณ 1,639 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 719 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 25 หรือประมาณ 241 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(29 ก.ย. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,615  ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,515  ลบ.ม./วิ. ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 418 ลบ.ม./วิ. และที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,968 ลบ.ม./วิ. (วานนี้ 2,254 ลบ.ม./วิ.) ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.)

สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง วานนี้(28 ก.ย. 51) วัดระดับน้ำสูงสุดที่สะพานพุทธได้ 1.54 เมตร(รทก.) เวลา 17.45 น. คาดการณ์สำหรับวันนี้(29 ก.ย. 51) น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดที่สะพานพุทธประมาณ 1.53 เมตร(รทก.) ในเวลา 18.45 น.

กรมชลประทาน ได้ระบายน้ำผ่านทางทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (29 ก.ย. 51) รวมทั้งสิ้น 18.94  ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำนครนายก วันละ  1.65 ล้านลูกบาศก์เมตร  แม่น้ำบางปะกงวันละ 3.53  ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 1.55 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงอ่าวไทยวันละ 12.21 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง มีการระบายรวมกันทั้งหมด 11.73  ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำท่าจีน วันละ 6.96  ล้านลูกบาศก์เมตร  และแม่น้ำเจ้าพระยา วันละ 4.77  ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำทะเลลง ประมาณวันละ 26.80 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างและที่ผ่านกรุงเทพมหานคร  สำหรับการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใด

 

29 กันยายน  2551