กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.1460  /  โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

รมว.กษ.สมศักดิ์ฯ และรองอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางตรวจสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารับมือน้ำทะเลหนุนสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สวมหมวก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน (สวมหมวก)

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจสภาพน้ำ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก บริเวณหน้าวัดพนัญเชิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่  27 – 28 ก.ย. 51  

กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ด้วยการส่งน้ำส่วนหนึ่งทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เข้าสู่ระบบชลประทานบริเวณฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยที่สุด พร้อมกับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อควบคุมประมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

**************************

24  กันยายน  2551