กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี :  กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว

 

                ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้น เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายอำเภอ กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ว่า ฝนที่ตกหนักในเขตพื้นที่รับน้ำของห้วยโสมง ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมหลายตำบล ในเขตอ.กบินทร์บุรี ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สูงขึ้น เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำใน 8 ตำบล คือ หนองกี่ หาดนางแก้ว เมืองเก่า ลาดตะเคียน ยานรี บ่อทอง วังตะเคียน และในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 2 – 2.20 เมตร

ที่อ.ศรีมหาโพธิ์ ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมริมฝั่งแม่น้ำ ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และมีน้ำไหลเข้าท่วมตลาดศรีมหาโพธิ์เป็นช่วงๆ นอกจากนี้ น้ำยังไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลศรีมหาโพธิ์ ต.บางกุ้ง ต.ศรีมหาโพธิ์ และต.หาดยาง ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 10 – 30 เซนติเมตร แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังคงมีฝนตกกระจายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อย่างไรก็ตาม หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในเร็ววันนี้

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 12 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องให้เสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีต่อไปแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

*************************

 

22  ก.ย.  51