กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 21 ก.ย. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 21 ก.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 51,140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 25 หรือประมาณ 17,349 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,451 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 45 หรือประมาณ 6,011 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,699 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 19 หรือประมาณ 1,811 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 629 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 43 หรือประมาณ 331 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(21 ก.ย. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,401 ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,785 ลบ.ม./วิ. ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 419 ลบ.ม./วิ. และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,676 ลบ.ม./วิ. ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.)  

กรมชลประทาน ได้ระบายน้ำผ่านทางทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (21 ก.ย. 51) รวมทั้งสิ้น 33.26 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำนครนายก วันละ  8.49 ล้านลูกบาศก์เมตร  แม่น้ำบางปะกงวันละ 7.81 ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 0.78 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงอ่าวไทยวันละ 16.18 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง มีการระบายรวมกันทั้งหมด 7.51 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำท่าจีน วันละ 4.55 ล้านลูกบาศก์เมตร  และแม่น้ำเจ้าพระยา วันละ 2.96 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำทะเลลง ประมาณวันละ 17.42 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างและที่ผ่านกรุงเทพมหานคร  สำหรับการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใด

 

**************************

21  กันยายน  2551