กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำท่วมเมืองจันทบุรี :  แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มลดลง

 

                        ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุด(20 ก.ย. 51)ว่า  ปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกหนักเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้ไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรี ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลผ่านอ.เมืองจันทบุรี มีระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณต.คลองนารายณ์ ต.แสลง ต.ท่าช้าง  เทศบาลตำบลจันทนิมิต และเทศบาลเมืองจันทบุรี ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี วัดได้ 3.76 เมตร สูงกว่าตลิ่ง  26  เซนติเมตร(ระดับตลิ่ง 3.50 เมตร)  ปัจจุบัน(20 ก.ย. 51) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีปริมาณฝนตกน้อยลง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีตอนบนและตอนกลางลดลงตามไปด้วย  แต่ในพื้นที่ตอนล่างบริเวณอ.เมืองจันทบุรี แนวโน้มระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม ระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 -2 วันนี้

                        สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง นั้น กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตจังหวัดจันทบุรีแล้ว จำนวน 7 เครื่อง หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***************************

 

20  กันยายน  2551/เวลา 11.00 น.