กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำท่วม : กรมชลฯส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังแล้ว

 

กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ แล้ว พร้อมให้ทุกโครงการชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำระยะนี้อย่างใกล้ชิด

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรวม 21 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี เลย สระบุรี นครราชสีมา  นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ ตาก ชลบุรี สุโขทัย ร้อยเอ็ด ตราด ขอนแก่น จังหวัดพิจิตร จันทบุรี ชัยภูมิ มหาสารคาม และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เลย พิจิตร สุโขทัย ชลบุรี ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด ตราด ขอนแก่น นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ และมหาสารคาม นั้น

ในส่วนของพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมรุนแรง คือ จ.ลพบุรี และขอนแก่น กรมชลประทาน ได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้ จังหวัดลพบุรี กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆแล้ว จำนวน 32 เครื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 สัปดาห์นี้ ที่จังหวัดขอนแก่น กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมจำนวน 10 เครื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ 

สำหรับในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ถูกน้ำท่วม กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมแล้ว พร้อมกับให้ทุกโครงการชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ให้เตรียมความพร้อมในด้านของเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และกำลังเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะเข้าปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีแล้ว

 

**************************

19  กันยายน  2551