กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า ประจำวันที่ 18 ก.ย. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 18 ก.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 50,062 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 27 หรือ ประมาณ 18,427 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,336 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 46 หรือประมาณ 6,126 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,592 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 1,918 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 549 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 43 หรือประมาณ 411 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้ เขื่อนที่เก็บกักน้ำเกินร้อยละ 80 อาทิ เขื่อนกิ่วลม เขื่อนน้ำอูน เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนขุนด่านฯ เขื่อนประแสร์ และเขื่อนหนองปลาไหล เป็นเขื่อนที่กรมชลประทานเฝ้าระวังแต่ยังไม่วิกฤติ กรมชลประทาน ได้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเหล่านี้ในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะของฝนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(18 ก.ย. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,305 ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,759 ลบ.ม./วิ.  และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 369 ลบ.ม./วิ.  โดยรวมแล้วขณะนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ 2,482 ลบ.ม./วิ. ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.)  และได้เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายก วันละ  1.79 ล้านลูกบาศก์เมตร  แม่น้ำบางปะกงวันละ 7.31 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงอ่าวไทย 15.18 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง มีการระบายรวมกันทั้งหมด 6.98 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็นการระบายลงแม่น้ำท่าจีน วันละ 3.90 ล้านลูกบาศก์เมตร  แม่น้ำเจ้าพระยา วันละ 3.08 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำทะเลลง ประมาณวันละ 17.12 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย ทั้งนี้ เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างและที่ผ่านกรุงเทพมหานคร  สำหรับการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใด

 

**************************

18  กันยายน  2551