กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสภาพน้ำท่า

 

                ฝนที่ตกหนักทางตอนบน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้น กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(17 ก.ย. 51)ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,284 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 46 หรือประมาณ 6,178 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,569 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 1,941 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 505 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 47 หรือประมาณ 455 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(17 ก.ย. 51) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,292 ลบ.ม./วิ.  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 1,729 ลบ.ม./วิ.  และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 344 ลบ.ม./วิ.  โดยรวมแล้วขณะนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ 2,135 ลบ.ม./วิ.(เมื่อวานนี้) ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานครรับน้ำได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วิ.) กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำโดยควบคุมปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา และปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก ไหลมารวมกันอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลบ.ม./วิ. (เขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลบ.ม/วินาที และ เขื่อนพระรามหก 500 ลบ.ม./วินาที)  ถ้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณมาก  กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำส่วนที่เหลือจากที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ส่งเข้าระบบชลประทานทางฝั่งตะวันตก และเร่งระบายออกทะเลผ่านแก้มลิงสนามชัย-มหาชัย  ส่วนฝั่งตะวันออกก็จะเร่งระบายออกแม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และบางส่วนจะระบายลงสู่คลองชายทะเล ผ่านสถานีสูบน้ำ ได้แก่ สถานีชลหารพิจิตร1   ชลหารพิจิตร 2   คลองด่าน 2   เจริญราษฎร์    บางปลาร้า  และ สถานีตำหรุ ซึ่งปัจจุบันมีการสูบและระบายประมาณวันละ 17 ล้าน ลบ.ม./วัน)  ส่วนปริมาณน้ำที่เก็บกักในพื้นที่การเกษตร ก็จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพืชที่ปลูก 

สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะควบคุมปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ผ่านเขื่อนพระรามหกลงแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของน้ำทะเล รวมทั้งใช้โครงการลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ลงทะเลได้เร็วขึ้นด้วย

**************************

17  กันยายน  2551