กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

รมว.มท.และอธิบดีกรมชลประทาน เดินทางตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วมจ.ลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมแจกของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วม ณ บริเวณริมคลองชลประทาน บ้านสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา

 

***********************

 

17  กันยายน  2551