กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 11 ก.ย. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 47,733 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 30 หรือ ประมาณ 20,755 ล้านลูกบาศก์เมตร

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(11 ก.ย. 51)ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 174 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 34 หรือประมาณ 91 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 81 หรือประมาณ 213 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,001 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 48 หรือประมาณ 6,461 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,364 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 23 หรือประมาณ 2,146 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 323 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 66 หรือประมาณ 637 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 171 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคอีสานที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 398 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 764 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 47 หรือประมาณ 666 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 128 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 59 หรือประมาณ 187 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(11 ก.ย. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 765 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 433 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                   11  กันยายน  2551