กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 9 ก.ย. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 47,528 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 31 หรือ ประมาณ 20,961 ล้านลูกบาศก์เมตร

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(9 ก.ย. 51)ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,942 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 48 หรือประมาณ 6,520 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,313 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 23 หรือประมาณ 2,197 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 307 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 68 หรือประมาณ 653 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 173 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(9 ก.ย. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 708 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 368 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                 

********************

 

9  กันยายน  2551