กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง คลี่คลายแล้วหลายจุด

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 2 ก.ย. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 46,816 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 32 หรือ ประมาณ 21,673 ล้านลูกบาศก์เมตร

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(2 ก.ย. 51)ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,812 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 49 หรือประมาณ 6,650 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 25 หรือประมาณ 2,405 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 72 หรือประมาณ 695 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 177 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 21 หรือประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(2 ก.ย. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 615 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 346 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 9.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ล่าสุด(2 ก.ย. 51)ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตจังหวัดนครพนม 1 อำเภอ คือ อ.ศรีสงคราม สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว 3 เครื่อง  

 

2  กันยายน  2551