กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขง

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 27 ส.ค. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 46,366 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 32 หรือ ประมาณ 22,122 ล้านลูกบาศก์เมตร

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(27 ส.ค. 51)ที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,727 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 50 หรือประมาณ 6,735 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 27 หรือประมาณ 2,613 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 243 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 75 หรือประมาณ 717 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 179 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 20 หรือประมาณ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(27 ส.ค. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 660 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 309 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ล่าสุด(27 ส.ค. 51)ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ลดระดับลงตามไปด้วย โดยที่จังหวัดหนองคาย ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขัง 7 อำเภอ คือ อ.เมือง ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม ปากคาด รัตนวาปี และบึงกาฬ คาดว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนที่จังหวัดนครพนม ยังเหลือพื้นที่น้ำท่วม 5 อำเภอ ได้แก่ ท่าอุเทน นาทม ศรีสงคราม บ้านแพง และโพนสวรรค์ คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 สัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว ดังนี้ จังหวัดเชียงราย 5 เครื่อง หนองคาย 17 เครื่อง นครพนม 3 เครื่อง และสกลนคร 5 เครื่อง 

 

27  สิงหาคม  2551