กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

แผ่นดินไหวชายแดนพม่า-จีน ไม่กระทบความปลอดภัยต่อเขื่อนในภาคเหนือ

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณพรหมแดนพม่า-จีน เมื่อเวลา 19.24 น.ของวานนี้(21 ส.ค. 51) โดยจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นไปทางเหนือ 650 กิโลเมตร วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.7 ริกเตอร์

                กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว ไม่มีรายงานว่าพบความผิดปกติหรือการเคลื่อนตัวของเขื่อนแต่อย่างใด เขื่อนทุกแห่งยังคงมีความปลอดภัย มั่นคง และแข็งแรงดี ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

 

************************

22  สิงหาคม  2551/เวลา 09.00 น.