กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงราย : ฝนที่ตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่อ.เชียงของและอ.แม่สาย 

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในช่วงคืนของวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเขตอ.เชียงของและอ.แม่สาย โดยที่อ.เชียงของ วัดปริมาณฝนสูงสุดที่สถานีวัดน้ำฝนอ่างเก็บน้ำห้วยช้างได้ 49.5 มิลลิเมตร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.ศรีดอนชัย ต.สถาน ต.ครึ่ง ต.บุญเรือง และต.ห้วยซ้อ ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.10 – 0.60 เมตร ล่าสุด(12.00 น./21 ส.ค. 51) ระดับน้ำยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

                ส่วนที่อ.แม่สาย วัดปริมาณฝนสูงสุดที่สถานีวัดน้ำฝนโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สายได้ 116.4 มิลลิเมตร และยังมีฝนที่ตกหนักเหนือต้นน้ำแม่สาย ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำแม่สายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีน้ำไหลล้นข้ามคันกั้นน้ำแม่สายฝั่งขวายาว 200 เมตร ระดับน้ำสูง 0.10-0.40 เมตร เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนที่เป็นลุ่มต่ำ ในเขตพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ต.เวียงพางคำ และต.แม่สาย ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.10 – 1.00 เมตร สถานการณ์ล่าสุด(12.00 น./21 ส.ค. 51) ระดับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ 0.10 – 0.50 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงราย ได้ให้ความช่วยเหลือ ด้วยการส่งรถบรรทุกทราย 1 คัน สนับสนุนพื้นที่ในการวางกระสอบทรายบริเวณคันกั้นน้ำแม่สาย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว พร้อมกับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*********************

 

21  สิงหาคม  2551/เวลา 14.30 น.