กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำฯกทม.และปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายจริย์ ตุลยานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. (ขวา) ประธานในที่ประชุมฯ และนายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี(ซ้าย)     เข้าร่วมประชุมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                เมื่อวานนี้(20 ส.ค. 51) เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานกปร. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นที่ปรึกษา และนายจริย์ ตุลยานนท์ เป็นประธานกรรมการฯ นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นรองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง 19 หน่วยงาน เข้าประชุมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนปี 2551 และเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นสำคัญคือ การติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแก้มลิงฝั่งตะวันตก และการจัดการผันน้ำจากคลองภาษีเจริญไปลงคลองมหาชัยในแนวเหนือใต้ ตลอดจนการนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ที่ได้มีการเตรียมการคาดการณ์สภาวะอากาศ สภาวะน้ำฝน/น้ำท่า การพร่องน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ การปรับปรุงการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

21  สิงหาคม  2551