กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมริมแม่น้ำโขง :  แม่น้ำโขงที่มุกดาหารเริ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งแล้ว

 

                        สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ต่างๆริมแม่น้ำโขง( ณ 15 ส.ค. 51) ที่เชียงราย บางพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ที่หนองคายยังน่าเป็นห่วง กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว

                        ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย  ตามที่ได้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงหลายแห่ง อาทิ ลำน้ำอิง ลำน้ำงาว  ลำน้ำแม่จัน เป็นต้น ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มลดลง  ทำให้น้ำในลำน้ำสาขาไหลลงแม่น้ำโขงได้เร็วขึ้น สำหรับพื้นที่น้ำท่วมลดลงเหลือ 4 อำเภอแล้ว โดยที่อ.เชียงของและอ.เวียงแก่น ระดับน้ำที่ท่วมขัง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่อ.แม่จัน ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำในลำน้ำแม่จันสูงขึ้น ไหลล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำในเขตตำบลป่าตึง ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50 เมตร ส่วนที่อำเภอขุนตาล นั้น สถานกาาณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วในวันนี้(15 ส.ค. 51) โครงการชลประทานเชียงราย ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมกับสนับสนุนรถบรรทุกจำนวน 4 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน และน้ำดื่มอีก 100 โหล แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 2 – 3 วันนี้

 ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้ลดลงแล้ว ทำให้ลำน้ำสาขา อาทิ แม่น้ำเลย แม่น้ำเหือง แม่น้ำฮวย  ไหลลงแม่น้ำโขงได้สะดวกขึ้น คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 – 2 วันนี้  ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขง  13 อำเภอ คืออ.เมือง ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ โซ่พิสัย โพนพิสัย บุ่งคล้า พรเจริญ รัตนวาปี ปากคาด สังคม บึงกาฬ บึงโขงหลง และเซกา คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเริ่มคลี่คลายใน 2 – 3 วันนี้ โครงการชลประทานหนองคาย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 12 เครื่อง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่แล้ว  ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลจากจังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ทางตอนบน ของจังหวัดนครพนม ได้ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครพนมมีน้ำท่วมขังแล้ว12  อำเภอ  ได้แก่ อ.เมือง โพนสวรรค์ นาแก ศรีสงคราม เรณูนคร ปลาปาก บ้านแพง ท่าอุเทน ธาตุพนม  วังยาง นาทม และนาหว้า  แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงสูงอยู่ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสงครามไหลลงแม่น้ำโขงไม่สะดวกด้วย คาดว่าระดับน้ำจะลดลงในอีก 2 – 3 วันข้างหน้านี้ โครงการชลประทานนครพนมได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง ช่วยเหลือการระบายน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมแล้ว  สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ถัดมาจากจังหวัดนครพนม ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเริ่มสูงขึ้นเช่นกัน และเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้ว ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขง แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารสูงขึ้น

                         อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำสาขาต่างๆ ยังต้องระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อไปอีก ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

15  สิงหาคม  2551