กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

                        สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 13 ส.ค. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 44,585 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 35 หรือ ประมาณ 23,904 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในพื้นที่ภาคอีสานหลังเกิดฝนตกชุกในระยะนี้ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(ณ 13 ส.ค. 51) ที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 62 หรือประมาณ 73 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 398 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 734 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 49 หรือประมาณ 696 ล้านลูกบาศก์เมตร

                        จากสภาพฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งมีระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้น ทำให้ลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหลายพื้นที่ โดยที่จังหวัดนครพนม เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ  ได้แก่ อ.เมือง โพนสวรรค์ นาแก ศรีสงคราม เรณูนคร ปลาปาก บ้านแพง ท่าอุเทน ธาตุพนม วังยาง นาทม และนาหว้า  จังหวัดสกลนคร ฝนที่ตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหาร สูงขึ้นไหลงลงสู่ลำน้ำก่ำ แต่น้ำในลำน้ำก่ำไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้สะดวก ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งริมลำน้ำก่ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ในเขตอ.โพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ  นาแก และวังยาง ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30 –  50 เซนติเมตร  และที่จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้น ได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่  8 อำเภอ คือ อ.ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ โซ่พิสัย โพนพิสัย บุ่งคล้า พรเจริญ รัตนวาปี และปากคาด  ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ณ เวลา 07.00 น. วันนี้(13 ส.ค. 51) วัดได้ 13.15 เมตรระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.95 เมตร

                        ในพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย  ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่สูงขึ้น ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง อาทิ ลำน้ำอิง ลำน้ำงาว ลำน้ำกก และลำน้ำคำ ไหลลงแม่น้ำโขงไม่สะดวก  ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน ในเขตอ.เชียงของ ขุนตาล  เวียงแก่น และเชียงแสน แนวโน้มระดับน้ำยังทรงตัว

                        อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกและฝนตกหนักในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร และมุกดาหารให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

13  สิงหาคม  2551