กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน ที่จังหวัดน่าน : ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเริ่มทรงตัว หลังฝนตกน้อยลง

 

                ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอเมืองน่าน เริ่มทรงตัว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วม จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้(9 ส.ค. 51)

                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรชลประทาน 9 วช โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านล่าสุด(8 ส.ค. 51 /เวลา 15.00 น.) สภาพอากาศทั่วไปมีฝนตกน้อยลง ระดับน้ำที่สถานี N.1 อ.เมืองน่าน ยังทรงตัวจากเมื่อเช้านี้ที่ระดับ 7.18 เมตร(ระดับตลิ่ง 7.30 เมตร) และยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน บริเวณบ้านพวงพะยอม ระดับน้ำท่วมขังสูง 1.50 เมตร และบ้านท่าลี่ ระดับน้ำสูงประมาณ 1.35 เมตร ส่วนในเขตอำเภอภูเพียง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านแสงดาว ตำบลฝายแก้ว ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร

แนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่าน ยังทรงตัว แต่จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผา ที่อยู่ทางตอนบน ระดับน้ำเริ่มลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ 10 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านในเขตอำเภอเมืองน่านลดลงในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดน่าน จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้(9 ส.ค. 51)

                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานน่าน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือการระบายน้ำในเขตอำเภอเมืองน่าน จำนวน 4 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังต่อไปแล้ว  หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***************************

 

8  สิงหาคม  2551 / เวลา 15.15 น.