กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น

 

                กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเร่งผลักดันน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำมากให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณสะพานวัดสำโรง-ลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน ในช่วงที่มีปริมาณน้ำมากให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในครั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งไปจำนวนทั้งสิ้น 20 เครื่อง และได้กำหนดแผนการทำงานของเครื่องผลักดันน้ำ โดยในช่วงปกติปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณมาก จะให้เดินเครื่องผลักดันน้ำวันละ 2 ชั่วโมงในช่วงเวลาน้ำลง ส่วนในช่วงวิกฤต จะพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ระบายผ่านท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา รวมกับปริมาณน้ำที่ระบายออกจากทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ซึ่งระบายผ่านประตูระบายน้ำต่างๆ  ลงสู่แม่น้ำท่าจีนรวมกันมากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในแต่ละวันให้เดินเครื่องผลักดันน้ำตลอดในช่วงเวลาที่น้ำลงหรือตามความเหมาะสม คาดว่าจะสามารถเร่งผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนให้ไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วได้ในระดับหนึ่ง

 

***************************

 

7  สิงหาคม  2551