กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคเหนือไม่น่าเป็นห่วง ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ(6 ส.ค. 51) ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 6 ส.ค. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 42,392 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 38 หรือ ประมาณ 26,097 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีฝนตกชุกในระยะนี้ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่(ณ 6 ส.ค. 51) ที่เขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 128 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 52 หรือประมาณ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 39 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 85 หรือประมาณ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 71 หรือประมาณ 79 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,367 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 53 หรือประมาณ 7,095 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5,576 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 41 หรือประมาณ 3,934 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สำหรับสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(6 ส.ค. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 816 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 796 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 286 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกทางตอนบนของลุ่มน้ำ แต่สถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

6 สิงหาคม 2551