กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯเร่งกำจัดวัชพืชในเขตโครงการเจ้าเจ็ดฯ เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพการกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


             ภาพคลองที่ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชเรียบร้อยแล้ว

 

 

                กรมชลประทาน ได้เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำต่างๆ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อาทิ คลองส่งน้ำสาย 4  คลองญี่ปุ่นเหนือ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเหนือที่อาจจะไหลหลากลงมาได้ในช่วงฤดูฝนปี 2551 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การระบายน้ำที่ไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทางตอนล่าง ก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

****************************

30  กรกฎาคม  2551