กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ(17 ก.ค. 51) ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 17 ก.ค. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 41,162 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 40 หรือ ประมาณ 27,326 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค นั้น สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก โดยที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 60 หรือประมาณ 158 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 84 หรือประมาณ 222 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 74 หรือประมาณ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,380 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 53 หรือประมาณ 7,082 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,559 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 52 หรือประมาณ 4,951 ล้านลูกบาศก์เมตร

                 อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายไปทั่วประเทศ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***********************

17 กรกฎาคม 2551