กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศล่าสุด(11 ก.ค. 51) ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ในขณะที่สภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 11 ก.ค. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 41,133 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 40 หรือ ประมาณ 27,355 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,419 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 52 หรือประมาณ 7,043 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,483 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 53 หรือประมาณ 5,027 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของภาคอีสานที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 55  หรือประมาณ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 712 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 50 หรือประมาณ  718 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 287 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 70    หรือประมาณ 673 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 35 หรือประมาณ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สำหรับสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(11 ก.ค. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 501 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 235 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกทางตอนบนของลุ่มน้ำ แต่สถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายไปทั่วประเทศ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

11  กรกฎาคม 2551