กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ที่มักเกิดน้ำท่วมขังในเขตโครงการฯทุ่งสองพี่น้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจสภาพพื้นที่ที่มักเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ในเขตโครงการฯทุ่งสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีและจ.นครปฐม เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนปี 2551

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่จัดทำแผน เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะต่อจากนี้ไป โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้า เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ตามประตูระบายน้ำต่าง ๆ เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำในพื้นที่ และยังได้เร่งกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลองต่างๆ  เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมให้ได้มากที่สุด

 

**************************

30 มิถุนายน  2551