กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำสำคัญ

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศล่าสุด(26 มิ.ย. 51) ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ในขณะที่สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 26 มิ.ย. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด41,308 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 40 หรือ ประมาณ 27,180 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,538 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 51 หรือประมาณ 6,924 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,364 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 54 หรือประมาณ 5,146 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของภาคอีสานที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 59 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 50  หรือประมาณ 59 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 708 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 50 หรือประมาณ  722 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 301 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 69    หรือประมาณ 659 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 129 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 42 หรือประมาณ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สำหรับสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(26 มิ.ย. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 477 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 153 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 186 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมชลประทาน ได้เร่งส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือต่อไปแล้ว

                อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

26  มิถุนายน 2551