กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

รองอธิบดีกรมชลฯ(นายวีระ วงศ์แสงนาค) ร่วมเสวนาโครงการถ่ายโอนภารกิจฯให้อปท.สิงห์บุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน(นั่งกลาง) ร่วมเสวนาในการสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจกรมชลประทาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านชลประทานไปแล้ว เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

 

************************

18 มิถุนายน 2551