ขอเชิญร่วมงาน 106 ปี กรมชลประทาน 13 มิ.ย. 51

 

                                 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 106 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2551 นี้ กรมชลประทาน ได้จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเพื่อร่วมงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของชาวชลประทาน ภายใต้ชื่อ “ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์ 106 ปี กรมชลประทาน” ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

                                เริ่มด้วยในวันที่ 13 มิ.ย. 51 ในช่วงเช้าเวลา 06.00 - 08.00 น.  มีพิธีทางพุทธศาสนา โดยนายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี จากนั้น เวลา 08.30 น. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์ 106 ปี กรมชลประทาน” พร้อมกับเป็นประธานในพิธี “รณรงค์ร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” และเปิดงานนิทรรศการ “ตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาชาติด้วยน้ำ” ซึ่งกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดขึ้น ณ บริเวณอาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

                                เวลา 10.00 น. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี 2550 และบุคคลตัวอย่าง จำนวน 15 คน พร้อมกับมองโล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2551 ระดับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 4 โครงการ ระดับโครงการชลประทาน 4 โครงการ ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน

                                สำหรับในช่วงบ่ายพลาดไม่ได้กับการบรรยายพิเศษ ในเวลา 13.00 – 16 .00 น. เรื่องการนำกลยุทธ์จากสามก๊กมาใช้ในการบริหารงาน โดย ศาสตราจารย์นายเจริญ วรรธนะสิน ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Internet ด้วยทาง www.rid.go.th  ส่วนในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ขอเชิญร่วมในงาน “ราตรีศรีชลประทาน ครั้งที่ 2”  รวมพลคนชลประทาน พบกับอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารชุดปัจจุบัน  ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พบกัน    ลานจอดรถหน้าสโมสรกรมชลประทาน มีการแสดง ดนตรี จับสลากชิงรางวัลจากผู้บริหารอีกด้วย

                                 อนึ่ง ในส่วนภูมิภาค สำนักงาน/โครงการชลประทานทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมทำบุญ  การร่วมพิธี “ถวายความจงรักภักดีด้วยการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  การจัดนิทรรศการ “ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์ 106 ปีกรมชลประทาน” การจัดให้มีการเสวนา และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ยุวชลกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วย

 

***************