กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ร่วมงานรวมพลคนสายด่วนเพื่อสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนสายด่วนเพื่อสังคม  เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และเป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนด้านความมั่นคง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจในการให้บริการที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

                                ในการนี้ นายพรชัย พ้นชั่ว ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน และ          นางณัฐนันฐ์ สมบัติทวี หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ กรมชลประทาน ในฐานะผู้รับผิดชอบหมายเลขสายด่วน 1460 ของกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมงานรวมพลคนสายด่วนเพื่อสังคมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

******************************

10  มิถุนายน  2551