กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนเข้าพบรองอธิบดีกรมชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) กรมชลประทาน  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศจีน ที่เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้ามาลงทุนโครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

 

**********************

30  พฤษภาคม  2551