กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ (28 พ.ค. 51)

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศล่าสุด(28 พ.ค. 51) ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

                สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ วันที่ 28 พ.ค. 51) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 41,227 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 40 หรือ ประมาณ 27,262 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในพื้นที่ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,607 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 51 หรือประมาณ 6,855 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,055 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 57 หรือประมาณ 5,455 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 63 หรือประมาณ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของพื้นที่ภาคอีสาน ที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 53  หรือประมาณ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 547 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 62 หรือประมาณ  883 ล้านลูกบาศก์เมตร

                สำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 289 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 70 หรือประมาณ 671 ล้านลูกบาศก์เมตร  และที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 57 หรือประมาณ 128 ล้านลูกบาศก์เมตร

                อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

*****************************

28 พฤษภาคม 2551