กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดฝนตกชุกกระจาย เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ระดับน้ำในแม่น้ำธรรมชาติต่างๆ เริ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง

                                สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้(15 พ.ค. 51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์  824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกทางตอนบนบริเวณจังหวัดตาก และกำแพงเพชร ทำให้มีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลหลากลงสู่ทางตอนล่าง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 782 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด

                                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งพร้อมจะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภาวะน้ำท่วมแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนนี้ด้วย หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***************************

15 พฤษภาคม 2551