กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

เกษตรฯ โล่งอกฝนเริ่มเทเติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่เป็นทุนสำรองในอนาคต  “สมศักดิ์” เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลหลาก  พิษณุโลกใช้ “เขื่อนแควน้อย”บรรเทาปัญหาน้ำท่วม

 

                   นายสมศักดิ์   ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ว่า  เนื่องจากขณะนี้ทางภาคเหนือของประเทศเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น และอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ ซึ่งได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำหรือพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้ว ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 50 – 70 ของความจุอ่างฯ  โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 48 ยังรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 52  ของความจุอ่างฯ, เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 45 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ, เขื่อนแม่งัดฯ  มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 36 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 64  ของความจุอ่างฯ, เขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 18 รองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 82  ของความจุอ่างฯ และเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 24 ยังรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ  รวมถึงเขื่อนแควน้อยที่แม้ว่าจะยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถชะลอน้ำได้ส่วนหนึ่ง ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ทางตอนล่างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างมาก

                                “ขณะนี้แม้ว่าการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยจะไม่สำเร็จได้ทันตามเป้าหมาย แต่กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งรัดการก่อสร้างในส่วนพื้นที่หลักที่จะรองรับปริมาณน้ำฝน และน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่จะถึงนี้ได้  ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำน้ำที่เก็บกักไว้ระบายลงสู่ลำน้ำแควน้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถสูบน้ำไปใช้ในการเกษตรกรรม รวมทั้ง การอุปโภค-บริโภคได้อีกด้วย” นายสมศักดิ์ฯ  กล่าว

                                นายสมศักดิ์ฯ  ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการฟื้นฟูอาชีพ และการชดเชยค่าที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยว่า ในภาพรวมได้มีการวางแผนและมาตรการต่างๆ นั้นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะแผนการฟื้นฟูอาชีพที่กระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

******************

2  พฤษภาคม  2551

ข่าวจากกองเกษตรสารนิเทศ