กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://water.rid.go.th/wmsc ,  http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก

 

                                กรมชลประทาน พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หากเกิดน้ำป่าไหลหลาก อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 50 – 70 ของความจุอ่างฯ 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวมะตะบัน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย และเชียงใหม่ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ นอกจากนี้ พายุไซโคลน “นาร์กีส” (Nargis) ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่า จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศพม่าประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทยทางด้านตะวันตก โดยจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องต่อไปได้อีกในระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2551 นี้ นั้น

                                กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกจำนวนมาก อาทิ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 48 ยังรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 52  ของความจุอ่างฯ, เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 45 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ, เขื่อนแม่งัดฯ        มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 36 รองรับน้ำได้อีกร้อยละ 64  ของความจุอ่างฯ, เขื่อนแม่กวงฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 18 รองรับน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 82  ของความจุอ่างฯ และเขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 24 ยังรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ เป็นต้น

                                อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย  หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

**********************

30  เมษายน  2551