กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

น้ำท่วมเชียงรายไม่น่าห่วง ระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

                                ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2  วันนี้

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและฝั่งตะวันตกของประเทศไทย โดยที่จังหวัดเชียงรายได้เกิดฝนตกหนักกระจายไปทั่วบริเวณ วัดปริมาณฝนตามพื้นที่ต่างๆได้ดังนี้ ที่อำเภอพญาเม็งราย  วัดได้ 150 มิลลิเมตร  ที่กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง วัดได้ 100.5  มิลลิเมตร ที่อำเภอดอยหลวง วัดได้ 95 มิลลิเมตร และที่อำเภอแม่จัน วัดได้ 65 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำสายต่าง ๆ อาทิ ลำห้วยขุนแม่บง ลำห้วยแม่สัก ลำห้วยแม่เผื่อ ลำห้วยหมากเอียก ลำห้วยแม่ต๋ำและลำห้วยแม่คำ เป็นต้น ระดับน้ำท่วมสูวงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 วันนี้

                                สำหรับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เกิดฝนตกหนักในบริเวณอำเภอเมืองขอนแก่น วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 221.9 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นบริเวณถนนมะลิวัลย์ ซอยอโณทัย หมู่บ้านแก่นพะยอม และบริเวณซอยร้านข้าวขาหมูสามเหลี่ยมถนนมิตรภาพ ระดับน้ำสูงประมาณ 50- 70 เซนติเมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้ว หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 – 2 วันนี้

 

***************************

29  เมษายน  2551