กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

คณะผู้ฝึกอบรมจากศูนย์ฯป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เดินทางเยี่ยมกรมชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกอบรมจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นชาวจีน และฟิลิปปินส์ จำนวน 7 คน ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ที่ใช้ข้อมูลจากภูมิอากาศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน สามเสน

 

******************

 

29  เมษายน  2551