กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350

http://www.kromchol.com/ , http://www.rid.go.th/

 

กรมชลฯ ยืนยันไม่เคยมีแนวคิดปิดเขื่อนงดการระบายน้ำทั่วประเทศ

 

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อวิทยุว่ากรมชลประทาน จะทำการปิดเขื่อนเพื่อซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ และจะงดการส่งน้ำ   ซึ่งได้ก่อให้เกิดความกังวลต่อเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก นั้น

                                กรมชลประทาน ขอยืนยันว่ากรมชลประทาน ได้มีการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามแผนที่ได้วางไว้ โดยให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน และกรมชลประทาน ไม่เคยมีนโยบายที่จะหยุดการส่งน้ำหรือปิดเขื่อนทั่วประเทศแต่อย่างใด

                                สำหรับปัญหาการส่งน้ำในพื้นที่ทำนาปรัง ในเขตทุ่งเจ้าพระยาใหญ่ ได้รับน้ำไม่เพียงพอ นั้น กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เพียงพอต่อการใช้ทำนาปรังต่อไปแล้ว โดยการระบายน้ำเพิ่มเติมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรองน้ำไว้ใช้ของทั้งสองเขื่อน แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรและประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 

*************************

 

31  มีนาคม  2551